• Op de website staan alle belangrijke activiteiten die de werkgroep voor Babadag doet. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Hieronder staat nogmaals kort samengevat waarom sponsoren belangrijk is en wat er met het geld wordt gedaan.

  De afgelopen jaren zijn er met de organisatie Livingstone werkvakanties naar Roemeni? geweest. Kleine groepjes jongeren waren op bezoek bij een zigeunergemeenschap in Babadag, een plaatsje dicht bij de Zwarte Zee. In het dorp Babadag is een grote zigeunerwijk. Stenen, zand, afval en van alles ligt er op de grond. Veel van de zigeunermensenmensen zijn arm. Kinderen lopen er soms op blote voeten, de kleren die ze aan hebben zijn of kapot of ontbreken. En de hygiene is niet zoals wij die kennen.

  Een aantal jaren geleden is er door een Roemeense man een kerkje opgezet voor de zigeuners. Livingstone steunde vanaf dat moment het project en zo is er ook een kleuterschooltje opgezet. Hier worden de kinderen voorbereid op het echte Roemeense onderwijs, zodat de aansluiting met dat onderwijs beter wordt. De kinderen krijgen niet alleen les, maar ook ontbijt op het schooltje.

  In de zomer van 2008 was de laatste door Livingstone georganiseerde reis naar Babadag, omdat toen eigenlijk al het kluswerk klaar was. Hierna kan Livingstone het project dus ook niet meer financieren.

  Gelukkig hoeft het nu niet op te houden! Want ondanks dat Livingstone stopt met het organiseren van reizen naar Babadag en het ondersteunen van het project, is een aantal jaren geleden de Werkgroep Babadag opgericht door mensen die mee geweest zijn op een werkvakantie en betrokken wilden blijven bij de mensen in Babadag. Op dit moment is de werkgroep vooral bezig met het werven van nieuwe, vaste sponsors, want het geld is en blijft hard nodig, zodat het project kan blijven bestaan!

  Het geld van sponsors wordt als volgt verdeeld:

  • Onderhoud kleuterschool en kerkje
  • Ontbijt voor de kinderen op de kleuterschool
  • De dominee van het kerkje
  • De kleuterjuffen
  • Een aantal hele arme gezinnen. Zij krijgen meel waar ze zelf brood van kunnen maken.

  Zoals u hier leest, wordt het geld zeer goed en gecontroleerd besteed. Ontvangers moeten werken voor het geld dat ze ontvangen en voor eventuele werkzaamheden aan het schooltje of de kerk moeten alle kosten verantwoord worden. Omdat er allemaal vrijwilligers bij de Werkgroep Babadag zitten, werken we niet met lonen of directeuren waar een groot deel van de giften naartoe gaat!

  Wij willen u vragen om het project te steunen. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier van de website invullen en daarmee maandelijks een zelf te bepalen bedrag overschrijven naar de werkgroep. Een paar euro kan bijna iedereen missen! Als vaste sponsor wordt u desgewenst op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in Babadag door middel van een nieuwsbrief die eens in de 1 ? 2 maanden zal verschijnen.

  Wij willen u hartelijk bedanken voor het lezen van deze informatie en voor wat u wilt doen voor de Roemeense zigeuners!

Links

Stichting Livingstone
Website

ANBI logoOnderdeel van:

LST Logo