• Werkgroep Babadag
  Werkgroep Babadag bestaat uit een aantal jongeren die zich inzetten voor hulp aan de kinderen en gezinnen van de zigeunergemeenschap in Babadag, een dorp in het oosten van Roemeni?. Door jarenlange discriminatie (ook nu nog) hebben zigeuners een erg achtergestelde positie binnen het land. Vanuit Nederland ondersteunt de werkgroep een aantal Roemeense projectmedewerkers die al een aantal jaren werken onder de zigeunergezinnen in Babadag. Hieronder volgt een overzicht van doelen binnen het project die door de werkgroep ondersteund worden.

  Zigeuners in Babadag
  Babadag is een dorp met een paar duizend inwoners in het oosten van Roemenie, aan Lake Babadag en dicht bij de Zwarte Zee. Een dorp tussen de heuvels, ruim een uur rijden van de grote stad.

  In Babadag wonen voornamelijk twee bevolkingsgroepen: de Roemenen en de zigeuners. Door de politieke historie van Roemeni? is het leven voor de Roemenen nog altijd niet makkelijk. Zeker buiten de grote stad is er nog veel armoede en werkloosheid en is het straatbeeld grauw.

  Door jarenlange discriminatie hebben zigeuners een erg achtergestelde positie binnen het land (en binnen Europa). De zigeunergemeenschap van Babadag is honderden mensen groot, maar vrijwel niemand heeft een baan. Aan de rand van het dorp ligt op een heuvel de zigeunerwijk, met onverharde wegen en huizen die in sommige gevallen meer op krotten lijken.

  Veel van de gezinnen leven in armoede. In kleine hutjes leven dikwijls tussen de tien en twintig familieleden dicht op elkaar. Het enige bezit is voor sommigen een grote plank met wat dekens waar ze samen op slapen, de kleren die ze dragen en een klein kacheltje met een pannetje om te koken. Met ??n maaltijd per dag zijn ze al heel blij en water en elektriciteit is er niet zo vanzelfsprekend als in Nederland.

  De zigeunerkinderen gaan niet naar school. Door hun slechte hygi?ne, het nooit geoefend hebben met speelgoed en materialen en door de houding ten opzichte van deze kinderen, houden ze het niet lang vol. Ze spelen op straat, helpen in het huishouden of met bijvoorbeeld het zoeken van eten, hout en papier. Ze trouwen jong, aan het begin van hun tienertijd, en stichten vrijwel gelijk een gezin. Zonder opleiding is er geen werk en zo blijven de zigeunergezinnen in een negatieve spiraal die voor hen veel armoede en lijden veroorzaakt. Vooral in de winter, als het erg koud is, soms tot wel 20 of 30 graden onder 0, en er geen geld is voor warmte, eten en kleding. Ook de omstandigheden binnen het gezin zijn vaak schrijnend. Jonge kinderen zorgen maandenlang voor hun broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes als de ouders van huis zijn om geld te verdienen. Door criminaliteit komt het regelmatig voor dat vaders en broers in de gevangenis zitten en door de instabiele huwelijken (je wordt als tiener dikwijls tegen je wil uitgehuwelijkt aan een neef, oom of iemand anders binnen de gemeenschap) is er vaak geen vader of moeder aanwezig.

  Bovendien krijgen de kinderen weinig emotionele en fysieke aandacht en is er veel mishandeling en misbruik, zeker wanneer er drank in het spel is. Kortom, het leven van de zigeuners, en vooral dat van de kinderen, is zwaar. En er is weinig hoop op een betere toekomst, want waar zou die goede toekomst moeten beginnen?

  Het Project
  Jaren geleden trok Dani zich het leed van de zigeuners aan. Samen met zijn vrouw verhuisde hij naar Babadag om binnen de gemeenschap te werken. Op vrijdag en zondag verzorgde hij kerkdiensten voor de zigeuners vanuit de Biserica Pentacostal El Roi. Daarnaast begon hij aan maatschappelijk werk binnen de gezinnen en startte een literacy school waar kinderen konden leren schrijven. Deze lessen werden gegeven door Mihaela, Luci en Mariana, drie jonge Roemeense vrouwen die ook in Babadag kwamen wonen om als vrijwilligers onder de zigeuners te werken.

  In 2004 werd er met geld van stichting Livingstone een gebouwtje gekocht dat opgeknapt zou gaan worden als school. Verschillende teams met Nederlandse jongeren reisden in hun vakantie naar Babadag om een aantal weken te gaan klussen en na de zomer van 2005 werd het officieel in gebruik genomen. Hier wordt de kidsclub gehouden, een schooltje voor de jongste van de zigeunerkinderen. Elke ochtend komen tientallen zigeunerkleuters naar het schooltje, waar ze leren spelen, samenwerken, kleuren en schrijven. Ook wordt ze geleerd hoe ze zichzelf schoon kunnen houden en krijgen ze eten, drinken en vitaminepillen.

  We hopen dat de kinderen door deze basisvaardigheden een betere aansluiting zullen vinden op de gewone Roemeense school, zodat ze deze met succes kunnen afmaken en een kans krijgen op de arbeidsmarkt.

  De klasjes worden op dit moment geleid door Mihaela en Luci, twee jonge Roemeense vrouwen. Zij doen dit werk vrijwillig en zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van giften. Als werkgroep hebben wij als doel deze twee vrouwen te sponsoren met een bedrag dat voldoende is om in basislevensonderhoud te voorzien. Door hun jarenlange werk tussen de zigeuners zijn ze twee belangrijke gezichten geworden die het vertrouwen hebben van veel gezinnen. Moeders zijn trots dat hun kinderen bij hen naar school mogen en ook voor andere praktische problemen binnen de gezinnen wordt de hulp van deze twee vrouwen ingeschakeld. Wij hebben gezien wat de impact hiervan is op de gemeenschap en vinden het erg belangrijk dat deze twee vrouwen dit werk nog lang kunnen blijven doen.

  Deze strategie hoopt de werkgroep in de toekomst verder te kunnen uitwerken. Omdat we huiverig zijn voor het willekeurig uitdelen van geld en spullen, zoeken we een manier om dit op een verantwoorde manier te doen. Door mensen te belonen voor het werk dat ze leveren, bieden we hen een baan, leren we hen dat er voor geld gewerkt moet worden en dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen, en helpen we tientallen kinderen. Dit is minder pijnlijk dan willekeurig een aantal gezinnen geld toe stoppen en anderen niet. We richten ons hierbij in eerste instantie op de gezinnen van de kinderen die de kidsclub bezoeken.

  Ook sponsort de werkgroep het ontbijt dat de kinderen elke dag op de kidsclub krijgen. Dit ontbijt bestaat uit een paar sneetjes brood, drinken en fruit. Ook worden er vitaminepillen uitgedeeld. Voor sommige kinderen is dit de enige maaltijd die ze krijgen, omdat er dagen zijn dat er thuis niets te eten is.

  Mission Team
  Het zogenaamde ?Mission Team’ bestaat uit Misa (met Emilian), Tamara, Mihaela en Luci (v.l.n.r.). Luci en Mihaela werken zoals gezegd als juf op de Kidsclub en daarnaast doen ze maatschappelijk werk onder de zigeuners. Misa is de voorganger van de christelijke kerk die speciaal voor de zigeuners is opgericht. Verder is hij betrokken bij verschillende werkzaamheden in en rond de Kidsclub. Misa’s vrouw Tamara doet kinderwerk op de Kidsclub en in de kerk. Deze vier mensen doen dit werk geheel op vrijwillige basis en zijn voor hun levensonderhoud dus volledig afhankelijk van giften. Het geld voor het Mission Team wordt dan ook besteed aan hun levensonderhoud.
  Vanaf 2010 helpen ook Bubulea en Kadina op het project. Bubulea is een jongeman van begin twintig die samen met zijn vrouw Kadina voor het project is gaan werken. Bubulea helpt Misa met alles wat hij doet. Dit kan gaan om het bewerken van de groentetuin die achter de Kidsclub is aangelegd, tot het klussen aan het gebouw van de Kidsclub of de kerk. Bubulea’s vrouw Kadina helpt als juf op de Kidsclub. Op deze manier helpen wij ze om rond te komen samen met hun twee jonge kinderen.

  De Werkgroep
  Op dit moment bestaat de werkgroep uit zeven personen. Huib Jol en Eline Jol verzorgen het voorzitterschap. Alexandra ’t Lam houdt zich bezig met de financien. Esther van der Veer verzorgt de communicatie met de sponsors in de vorm van nieuwsbrieven. Evelien Bakhuis verzorgt o.a. de onderlinge communicatie en Niels Hiemstra richt zich, samen met de rest, op het werven van sponsors. Robert Lindeboom verzorgt de website.

  De activiteiten van de werkgroep bestaan uit het werven van sponsors voor het Mission Team, het ontbijt op de kidsclub en eventuele andere tijdelijke doelen in de zigeunergemeenschap in Babadag. Verder vertellen we op verschillende plekken over het project om mensen bewust te maken van de moeilijke omstandigheden van mensen die relatief zo dichtbij wonen. Dit hopen we in de toekomst ook uit te breiden met informatie en projecten op bijvoorbeeld scholen.

  Livingstone
  De werkgroep is onderdeel van Stichting Livingstone. Deze stichting organiseert reizen voor Nederlandse jongeren naar projecten over de hele wereld. De giften en sponsorgelden komen binnen op het rekeningnummer van stichting Livingstone en zijn fiscaal aftrekbaar. De financieel medewerker van deze stichting organiseert de inkomsten en uitgaven en verantwoordt deze naar de accountant.

  Wel heeft de werkgroep een apart rekeningnummer binnen deze stichting, zodat ook de leden van de werkgroep overzicht hebben op binnengekomen en uitgaande gelden. Ook begeleidt en adviseert Livingstone de werkgroep op financieel gebied.

Links

Stichting Livingstone
Website

ANBI logoOnderdeel van:

LST Logo